Telefon: 095 7077 000
49246 Marija Bistrica
Kolodvorska 22a